Vendosen policët e shtrirë në fshatit Arbanas

Pas takimit me kryesinë e fshatit Arbanas u shfaq e nevojshme vendosja e policëve të shtrirë në rrugët e këtij fshati. Pas kërkesës sonë, Komuna ka vendosur disa policë të shtrirë në rrugët ku u paraqit kërkesa nga banorët dhe kryesia e fshatit. 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016