Ulësja zhvendoset në fshatin Skorobisht

Ulësja e cila ishte vendosur në rrugën “Vatra Shqiptare” pas vandalizimit që kishte pësuar është dërguar në oborrin e shkollës fillore “Nefit Jusufi” në Skorobisht. Kjo ka ardhur si kërkesë e nxënësve të kësaj shkolle dhe EC e ka përkrahur këtë ide meqenëse kjo ulëse tashmë është vënë përsëri në shërbim dhe i ofrohet njëkohësisht edhe mirëmbajtje nga shkolla.

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016