Shtrohet rruga dhe vendoset ndriçimi publik

Rruga po shtrohet me kubëza betoni dhe ndriçimi publik tashmë është vendosur në lagjen "Bajram Curri" ashtu siç kanë kërkuar banorët në takimet e EC-it të realizuara me ta. Bashkëpunimi ndërmjet banorëve, EC dhe Komunës së Prizrenit po shfaq rezultate të dobishme në komunitet.
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016