Rregullohet shtylla elektrike që rrezikonte banorët

Pas takimeve me banorët e fshatit Skorobisht, një banor shfaqi si çështje urgjente shtyllën elektrike të mbështetur në oxhakun e shtëpisë së tij, duke rrezikuar jetën e banorëve. Pas kërkesës së sonë, KEDS ka bërë rregullimin e kësaj shtylleje duke e zëvendësuar atë me një të re.

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016