Punëtoria e vizionimit “Vizioni për rrugën Marin Barleti” në Prizren

EC Ma Ndryshe  së bashku me  arkitektë, artist, profesinistë dhe banorë të lagjes ka mbajtur punëtorinë “Vizioni për rrugën Marin Barleti”. Trajtimi i kësaj rruge shumë të rëndësishme në të cilën gjenden shumë objekte të trashëgimisë është cilësuar i domosdoshëm nga pjesëmarrësit e punëtorisë.  Produkt i kësaj punëtorie do të jetë vizualizimi i vizionit për rrugën “Marin Barleti” në Prizren.

Punëtoria “Vizioni për rrugrrugën Marin Barleti” është organizuar në kuadër të projektit “Qyteti Gjithëpërfshirës” që financohet nga Olof Palme International Centre mbështetur nga qeveria e Suedisë.
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016