Punëtoria e vizionimit “Vizioni për lagjen Jeta e Re”

EC Ma Ndryshe  së bashku me arkitektë dhe banorë të lagjes ka mbajtur punëtorinë “Vizioni për lagjen  Jeta e re”.  Në këtë punëtori janë trajtuar  mangësitë aktuale të zonës, me fokus të veçantë në rrugën interne afër binarëve e cila shtrihet paralelisht me rrugën kryesore. 

Punëtoria “Vizioni për lagjen Jeta e Re” është organizuar në kuadër të projektit “Qyteti Gjithëpërfshirës” që financohet nga Olof Palme International Centre mbështetur nga qeveria e Suedisë.
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016