Problemet e identifikuara në lagjet Tabakahane/Islahana

Në takimet e zhvilluara me banorët e lagjet Tabakahane/Islahana janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim për komunitetin.

Problemet kryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:
1.    Mbrojtja dhe trajtimi i trashëgimisë kulturore, konkretisht ruajtja e vlerave të Ryzhdijes
2.    Mungesa e hapësirave publike
3.    Problemi me parkingjet 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016