Problemet e identifikuara në lagjen Tusuz

Në takimet e zhvilluara me banorët e lagjes “Tusuz” janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim për komunitetin.

Problemet kryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:
1.    Furnizimi me ujë, për një pjesë të epërme të lagjes
2.    Lidhja e rrjetit të ri të kanalizimit
3.    Mungesë e hapësirave publike për oazë të gjelbëruar dhe park fëmijësh
4.    Furnizimi me energji elektrike
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016