Problemet e identifikuara në lagjen Qyk Mahalla

Në takimet e zhvilluara me banorët e lagjes “Qyk Mahalla” janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim për komunitetin.

Problemet kryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:
1.    Rregullimi/ndërrimi i shtyllave të energjisë elektrike
2.    Ndriçimi publik
3.    Polici i shtrirë në rrugën kryesore
4.    Parku
5.    Qendra komunitare

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016