Problemet e identifikuara në lagjen Nënkalaja

Në takimet e zhvilluara me banorët e lagjes “Nënkalaja” janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim për komunitetin.

Problemet kryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:

1.    Infrastruktura e parregulluar ose e vjetruar nëntokësore dhe mbitokësore
2.    Lidhja në rrjetin e kanalizimit dhe ujësjellësit vetëm për shtëpitë e të kthyerve
3.    Siguria fizike
4.    Ndotja akustike gjatë muajve të verës
5.    Ndotja e mjedisit nga mbeturinat por edhe mbetjet inerte
6.    Gjendja e disa shtyllave të rrjetit elektrik
7.    Qarkullimi i kamionëve të rëndë
8.    Paqartësitë rreth vendosjes së pistonave
9.    Vonesat në sigurimin e lejeve ndërtimore

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016