Problemet e identifikuara në lagjen Kurillë

Në takimet e zhvilluara me banorët e lagjes “Kurillë” janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim për komunitetin.

Problemet kryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:
1.    Mungesa e objektit të Qendrës së Mjekësisë Familjare
2.    Reduktimet në furnizimin me ujë në disa rrugë lokale
3.    Mirëmbajtja e ndriçimit publik
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016