Problemet e identifikuara në lagjen e Transitit

Në takimet e zhvilluara me banorët e lagjes së Transitit janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim për komunitetin.

Problemet kryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:    
1. Mungesa e ujësjellësit
2. Kanalizimi
3. Rrjeti energjetik dhe gjendja e shtyllave
4. Qentë endacak
5. Ndriçimi

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016