Problemet e identifikuara në lagjen Bazhdarhane (ndërtesat mes Qendrës Sportive dhe ish-Çerdhes publike)

Në takimet e zhvilluara me banorët e lagjes Bazhdarhane janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim për komunitetin.

Problemet kryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:
1.    Reduktimet në furnizimin me ujë pijes
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016