Problemet e identifikuara në lagjen 2 korriku

Në takimet ezhvilluara, por edhe anketimin e zhvilluar me banorët e lagjes “2 korriku”(rruga “Janina”) janë identifikuar disa probleme që paraqesin shqetësim përkomunitetin.

Problemetkryesore sipas këndvështrimit të banorëve janë:

1.      Reduktimetnë furnizimin me ujë të pijes

2.      Ndriçimipublik

3.      Praniae qenve endacakë

4.      Mungesae parkut

5.      Mësiminë disa ndërrime në shkollë

 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016