Po përmirësohet infrastruktura për Down Syndrome Kosova ne Prizren

Pas dekorimit të oborrit të Qendrës së Down Syndrome Kosova, kanë vazhduar intervenime të reja, kësaj radhe nga Drejtoria e Shërbimeve Publike për përmirësimin e gjendjes përreth kësaj qendre. Tani në trotuar janë vendosur pengesa që do të pamundësojnë parkimin e makinave duke bërë të mundur një qasje sa më të lehtë të frekuentuesve dhe një polic i shtrirë është vendosur pranë në mënyrë që veturat të kalojnë me një shpejtësi adekuate duke mos rrezikuar komunitetin.
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016