KEDS ka filluar t'i përgjigjet qytetarëve

KEDS ka filluar t'i përgjigjet qytetarëve duke e bërë zëvendësimin e shtyllave elektrike të dëmtuara. Një nga shqetësimet më të mëdha të banorëve të Prizrenit janë shtyllat elektrike që po vënë në rrezik sigurinë e tyre. Banorët e lagjeve dhe fshatrave të Prizrenit që një kohë të gjatë kanë dorëzuar kërkesa në KEDS për sanimin e tyre për të shmangur rrezikun e mundshëm.
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016