KEDS injoron kërkesat e banorëve në disa lagje të Prizrenit

Kërkesat e adresuara nga banorët dhe EC Ma Ndryshe në lidhje me problemet me infrastrukturën e rrjetit të energjisë ka disa muaj që po injorohen nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike (KEDS).

Kjo Kompani përgjegjëse për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike nuk ka ndërmarrë veprime në terren lidhur me ankesat e banorëve të protokolluara nga përfaqësuesit e komunitetit ose EC-i, dhe për më tepër as nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth këtyre çështjeve të adresuara. Gjeni reagimin.
 

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016