Drejtoria e Shërbimeve Publike premton rregullimin e rrugës "Sefë Kosharja"

EC pas takimit me banorët e rrugës "Sefë Kosharja" menjëherë ka adresuar kërkesat e tyre në Drejtorinë  e Shërbimeve Publike për rregullimin e rrugës, ku ka pranuar përgjigje nga kjo drejtori se është dhënë urdhëresa  për shtrimin e rrugës me elemente betoni dhe pritet që punimet te fillojnë në nje  periudhë të shkurtër kohore. Sipas banorëve matjet e rrugës veç se janë realizuar në terren. EC dhe banorët shpresojnë që edhe shumë kërkesa tjera të qytetarëve nga komuna e Prizrenit do të gjejnë zgjidhje.

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016