Dizajnimi i toaleteve publike nën Urën Arasta

Është mbajtur punëtoria vizionuese “Dizajnimi i toaleteve publike nën Urën Arasta“ të organizuar nga EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit “Qyteti Gjithëpërfshirës - lagje aktive për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren” përkrahur nga OPIC, Olof Palme International Center.


Kjo punëtori ka për qëllim shqyrtimin e funksionalizimit të toaleteve publike nën Urën Arasta dhe dhënien e propozimeve konkrete në fazën e dizajnimit të tyre për shfrytëzueshmëri sa më të përshtatshme për qytetarët. Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin grupe të ndryshme të komunitetit.

Lagja më Aktive 2017

Lagja më Aktive 2016